Tasot ja infolaatikot

Videoissa olevat harjoitukset

Muut esimerkit

Aloitus

Videon päällä olevat elementit

Animoidut elementit

Peittävät tasot

Monikieliset videot

Aloitus

Lectora kysymykset

Ajastetut harjoitukset

Muistiinpanot/palautteiden kerääminen

Videoon piilotetut kohteet

Aloitus

Skenaarioharjoitus

TASOT JA INFOLAATIKOT

HARJOITUKSET JA TEHTÄVÄT

KÄYTÄNNÖN ESIMERKIT